ТЕКУЩИ

05.04.2019г. - „Интегриран подход за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Бойчиновци”

07.05.2019г. - ПОКАНА относно начална (въвеждаща) презентация във връзка със стартирането на Проект № BG05M9OP001-2.018-0009-C01 „Интегриран подход за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Бойчиновци”.

07.05.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ДЕЙНОСТ „ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЗА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН”

16.05.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ДЕЙНОСТ „ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЗА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН”

06-08-2019г. - МЕХАНИЗЪМ „ЛИЧНА ПОМОЩ“

СПИСЪК НА ПОДАЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 28 ЮНИ 2019Г.ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ И ВЪЗ ОСНОВА НА СКЛЮЧЕНО ТРИСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1045-40-237/02.08.2019г.(НОИ), № ФС01-0325/31.07.2019г.(АСП), № К-2244(1)/06.08.2019г.(Община Бойчиновци)


06-08-2019г. - „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ И ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО”

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси