Програми

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година
07.02.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година
02.01.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
02.01.2019
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година
02.07.2018
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година
02.05.2018
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година
03.04.2018
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси