Други документи

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
16.03.2020
ГОДИШЕН ОТЧЕТ

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ мандат 2019 – 2023 година
16.03.2020
П Р О Г Р А М А

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2019 ГОДИНА
16.03.2020
ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ДОКЛАД на община Бойчиновци за 2019 г. за изпълнението на ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020) на област Монтана
21.02.2020

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.07.2019 – 31.12.2019 година
21.02.2020

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020 – 2021 ГОДИНА
06.02.2020
06.02.2020г. - ПРАВИЛА

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси