Други документи

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година
02.08.2019
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година

ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
02.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за периода /01.01.2019 г. - 30.06.2019 г./
02.08.2019
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ за периода /01.01.2019 г. - 30.06.2019 г./

ОБЯВЛЕНИЕ на Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява РЕШЕНИЕ № 502 протокол № 53/26.06.2019 г
28.06.2019
ОБЯВЛЕНИЕ на Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява РЕШЕНИЕ № 502 протокол № 53/26.06.2019 г

Отчет на изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги за 2018 г. в община Бойчиновци
03.05.2019
Отчет на изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги за 2018 г. в община Бойчиновци

Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бойчиновци
03.05.2019
Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бойчиновци

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси