Други документи

Отчет на изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги за 2018 г. в община Бойчиновци
03.05.2019
Отчет на изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги за 2018 г. в община Бойчиновци

Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бойчиновци
03.05.2019
Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Бойчиновци

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2018 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.
03.04.2019
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2018 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
03.04.2019
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2018 ГОДИНА
03.04.2019
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2018 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2019 ГОДИНА
07.02.2019
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2019 ГОДИНА

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси