ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси