ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД БОЙЧИНОВЦИ, СЕЛО ЛЕХЧЕВО, СЕЛО ВЛАДИМИРОВО, СЕЛО МЪРЧЕВО И СЕЛО КОБИЛЯК, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ”
01.08.2019
01.08.2019г. - ОБЯВА01.08.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ08.08.2019г. - Протокол08.08.2019г. - Оферти

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация27.06.2019г. - Удължаване28.06.2019г. - Във връзка факта, че в предвиденият в ПОКАНАТА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ от 27.06.2019г. срок липсват достатъчно входирани индикативни оферти, община Бойчиновци удължава същия до 17:00 на 04.07.2019г.Всички останали условия от с ПОКАНАТА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ от 19.06.2019г. остават същите.09.07.2019г. - Оферти09.07.2019г. - Протокол

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация27.06.2019г. - Удължаване

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация05.07.2019г. - Протокол05.07.2019г. - Оферти

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация27.06.2019г. - Удължаване05.07.2019г. - Оферти05.07.2019г. - Доклад

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация27.06.2019г. - Удължаване

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси