ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за определяне стойността на ОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
22.01.2020
22.01.2020г. ПОКАНА22.01.2020г.  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИЯ

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за определяне стойността на ОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект„Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
22.01.2020
22.01.2020г. ПОКАНА22.01.2020г.  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИЯ

Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж - гр. Бойчиновци, Дом за стари хора - с. Владимирово, ДГ „Звънче” - гр. Бойчиновци, ДГ „Вълшебен свят” - с. Владимирово, ДГ „Щастливо детство” - с. Мадан, ДГ „Зора”- с. Мърчево, ДГ „Щурче” - с. Портитовци и ДГ Звездица - с. Лехчево” - 2019
08.10.2019
08.10.2019г. - ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ08.10.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ21.10.2019г. - ОФЕРТА 121.10.2019г. - ОФЕРТА 221.10.2019г. - ПРОТОКОЛ

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
04.09.2019
04.09.2019г. - Покана04.09.2019г. - Документация23.10.2019г. - Оферти23.10.2019г. - Протокол

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД БОЙЧИНОВЦИ, СЕЛО ЛЕХЧЕВО, СЕЛО ВЛАДИМИРОВО, СЕЛО МЪРЧЕВО И СЕЛО КОБИЛЯК, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ”
01.08.2019
01.08.2019г. - ОБЯВА01.08.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ08.08.2019г. - Протокол08.08.2019г. - Оферти

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
19.06.2019
19.06.2019г. - Обява19.06.2019г. - Документация27.06.2019г. - Удължаване28.06.2019г. - Във връзка факта, че в предвиденият в ПОКАНАТА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ от 27.06.2019г. срок липсват достатъчно входирани индикативни оферти, община Бойчиновци удължава същия до 17:00 на 04.07.2019г.Всички останали условия от с ПОКАНАТА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ от 19.06.2019г. остават същите.09.07.2019г. - Оферти09.07.2019г. - Протокол

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси