ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПК - 2-2-1 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МЪРЧЕВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап
16.11.2018
ПК - 2-2-1 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МЪРЧЕВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етапЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАОФЕРТАДОКУМЕНТАЦИЯ

ПК - 2-2-4 - ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИТЕ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ – ПЛОЩАД В С. КОБИЛЯК
16.11.2018
ПК - 2-2-4 - ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИТЕ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ – ПЛОЩАД В С. КОБИЛЯКЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАОФЕРТАДОКУМЕНТАЦИЯ

ПК - 2-2-2 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МАДАН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап
16.11.2018
ПК - 2-2-2 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МАДАН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етапЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАОФЕРТАДОКУМЕНТАЦИЯ

ПК - 2-2-3 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.ГРОМШИН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап
16.11.2018
ПК - 2-2-3 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.ГРОМШИН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етапЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАОФЕРТАДОКУМЕНТАЦИЯ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси