ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПК - 2-3-2 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МАДАН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап
14.12.2018
ПК - 2-3-2 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МАДАН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап14-12-2018г. - ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА14-12-2018г. - ОФЕРТА14-12-2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПК - 2-3-4 - ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИТЕ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ – ПЛОЩАД В С. КОБИЛЯК
14.12.2018
ПК - 2-3-4 - ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИТЕ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ – ПЛОЩАД В С. КОБИЛЯК14-12-2018г. - ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА14-12-2018г. - ОФЕРТА14-12-2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПК - 2-3-1 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МЪРЧЕВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап
14.12.2018
ПК - 2-3-1 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МЪРЧЕВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап14-12-2018г. - ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА14-12-2018г. - ОФЕРТА14-12-2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПК - 2-3-3 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.ГРОМШИН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап
14.12.2018
ПК - 2-3-3 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.ГРОМШИН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап14-12-2018г. - ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА14-12-2018г. - ОФЕРТА14-12-2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПК - 2-2-1 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МЪРЧЕВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап
16.11.2018
ПК - 2-2-1 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МЪРЧЕВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етапЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАОФЕРТАДОКУМЕНТАЦИЯПРОТОКОЛРЕШЕНИЕ

ПК - 2-2-2 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МАДАН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етап
16.11.2018
ПК - 2-2-2 - "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА С.МАДАН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ" - ІІ етапЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАОФЕРТАДОКУМЕНТАЦИЯПРОТОКОЛРЕШЕНИЕ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси