Общински съветници

С П И С Ъ К

 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

МАНДАТ 2015 – 2019г

                       

 

 

                                              

1.Тихомир Илиев Георгиев                ПП ГЕРБ
2.Мария Ванюшева Димитрова         ПП ГЕРБ
3.Съботин Миленов Кошеджиев       ПП ГЕРБ
4.Анета Александрова Ценова          ПП ГЕРБ
5.Митко Цеков Митов                         ПП ГЕРБ
6.Емил Рангелов Макариев               ПП ГЕРБ
7.Деян Младенов Георгиев               НС
8.Георги Тодоров Николов                НС
9.Петър Ангелов Петков                    НС       
10.Бисер Георгиев Методиев            РЗС
11.Петя Георгиева Първанова          РЗС
12.Росен Горанов Русинов                БЪДЕЩЕ ЗА БОЙЧИНОВЦИ
13.Георги Павлов Николов                БЪДЕЩЕ ЗА БОЙЧИНОВЦИ


официален електронен адрес на общински съвет: boychinovtsi.obs@mail.bg
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси