РЕГИСТРИ 2019
20-02-2019г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2019 г.

20-02-2019г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2019 г.

03-04-2019г. - РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2019 година в община Бойчиновци

16-04-2019г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2019 г.

16-04-2019г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2019 г.

03-05-2019г. - ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2019 г.

15-05-2019г. - Регистър на кучетата на територията на град Бойчиновци 2019

23-05-2019г. - РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2019 година в община Бойчиновци
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси