Профил на купувача
ПОКАНА На основание чл.182, ал.1 от ЗОП за откриване на процедура за обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект„Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци.“
13.02.2020


13.02.2020г. РЕШЕНИЕ

13.02.2020г. ПОКАНА

13.02.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси