Други документи
О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.07.2019 – 31.12.2019 година
21.02.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси