Решения на ОбС
Решения на ОбС за 2012г.
19.01.2012
28-12-2012    Решения на ОбС от №173 до 176 - тук
29-11-2012    Решениe на ОбС№172 - тук
29-11-2012    Решения на ОбС от №151 до №171 - тук
20-11-2012    Решениe на ОбС №150 - тук
20-11-2012    Решениe на ОбС №149 - тук
19-09-2012    Решения на ОбС от №135 до №148 - тук
16-08-2012    Решения на ОбС от №111 до №134 - тук
27-06-2012    Решения на ОбС от №105 до №110 - тук
06-06-2012    Решения на ОбС от №96 до №104 - тук
04-05-2012    Решения на ОбС от №81 до №95 - тук
19-04-2012    Решения на ОбС от №68 до №80 - тук
22-03-2012    Решения на ОбС от №42 до №67 - тук
15-02-2012    Решения на ОбС от №30 до №41 - тук
19-01-2012    Решения на ОбС №27,28,29 - тук
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси