ДГ "ВЪЛШЕБЕН СВЯТ" с.Владимирово
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
28.06.2017

ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА НА ДГ „ВЪЛШЕБЕН СВЯТ”

С.ВЛАДИМИРОВО ОБЩ.БОЙЧИНОВЦИ

E-MAIL: VALCEBENSVIAT_ODZ@ABV.BG ТЕЛ.: 0882170721

„Във Вълшебен свят се потопете,а ключа към него, в детските сърца търсете”!

I.ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА „Вълшебен свят”

Добре дошли в общинска детска градина „Вълшебен свят”

Това до което ще се докоснете е една малка част от приказката наречена ДГ „Вълшебен свят”. Ние малките и големите вълшебници, ще продължаваме да изписваме нейните страници, защото силно

вярваме в магията на детството и сме убедени,че трябва да продължим да разказваме за нея във времето.

Защото около нас има много мечти, много широко отворени очи, толкова различни и същевременно еднакви в това, че всички вярват в чудеса.

Чудеса, които ние трябва да поднесем, като един необикновен ден- ден който да запомнят и водени от своята мечта, с наша помощ да успеят дори да покорят света.

Да могат да обичат и да имат силна вяра, за да не се предават лесно в надпревара, да бъдат себе си, а не нас.

Да бъдат личности със свой компас!

II. ИСТОРИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Детска градина „Вълшебен свят” е общинска детска градина, намираща се в община Бойчиновци, област Монтана.

Детската градина е открита през далечната 1967/68г.в къщата на Харалампи Младенов,от с.Владимирово, като преди това е съществувало,като детска ясла.Детската градина е с една смесена група от

26 деца.Директор с група на детската градина е Вергиния Костадинова и Дамяна Алексиева –учител. Непедагогическият персонал е от трима души.

В този вид детската градина функционира до учебната 1975-1976година.През есента децата са настанени в нова сграда реконструирана от частен имот за целите на ДГ и се разкрива още една

градинска група.Детската градина започва да функционира с две градински групи.През изминалите години в детската градина работят за по кратък и по дълъг период много педагози, местни и от

други населени места.

През 1994година се пенсионира г-жа. Вергиния Костадинова- дългогодишен директор,основател на детската градина и за временно изпълняваща длъжността е назначена Евгения Видолова.През тези

години реализация в детската градина намират учителките – Мария Георгиева и Павлинка Николова от същото село,завършили ИДУ гр.Враца. Истинското обновление и реконструкция на детската градина

започва след 2000г. До тогава и след тази година детската градина е била ръководена от следните директори;

1.Вергиния Костадинова - 27 години

2.Евгения Видолова - 5години

3.Красимира Димитрова - 10 години

4.Павлина Кирилова - 6 години

5.Валентина Маркова - от 2016г.

От 1999год.за директор е назначена Красимира Димитрова от гр.Монтана.

През 2002 година детската градина е именувана „Вълшебен свят”.Нима има по-подходящо име от това?-Вълшебен свят е детството, малки вълшебници са децата, така чисти и невинни.

От 01.09.2006г.със Решение на ОбС гр.Бойчиновци и заповед на Кмета Стефчо Георгиев, детската градина е преобразувана в ОДЗ с една яслена група и две градински,какъвто е и статута към

момента.Извършен е ремонт и реконструкция на сградата, за да отговаря на изискванията за настаняване на децата от яслена група.

Изцяло е подменена дограмата на сградата, покрива изцяло подменен,изградена е парна инсталация на твърдо гориво.Ежегодно се прави вътрешно освежаване на помещенията,но сградата се нуждае от

сериозно обновяване и премебелиране в групите за да създадем на децата една естетически издържана обстановка.Това е един от основните приоритети заложен в Стратегията за развитие на детската

градина от директора Валентина Маркова и екипа на градината. През 2017г.съвместно с община Бойчиновци разработихме проект към МОСВ за изграждане на детска площадка, който спечелихме и

предстои реализирането до есента на 2017г.

През 2018г. детската градина ще празнува 50 годишен юбилей от нейното съществуване.

Директора и екипа на детската градина разчитаме ,че с финансовата подкрепа на Кмета на община Бойчиновци Светлин Сретениев, ще успеем да отговорим на потребностите на децата и да реализираме

основната мисия заложена от нас „ Осъществяване на качествен възпитателно- образователен процес”- като поставим основите в личностното развитие на подрастващите”, чрез изграждането на една

вълшебна обстановка за децата от ДГ „Вълшебен свят”с.Владимирово.

Разбира се ще очакваме съпричастност и от бизнеса за решаване на някои от задачите стоящи на вниманието ни за да отговорим в пълна степен на заложената визия в стратегията на детската

градина а именно:

ВИЗИЯ; „ЖЕЛАНО И ЛЮБИМО МЯСТО ЗА ДЕЦАТА”

III. ЕКИП НА ДГ „ВЪЛШЕБЕН СВЯТ”

1.Валентина Маркова - директор с група

Учители;

2.Мария Георгиева - ст.учител

3.Надя Василева - учител

4.Мариана Иванова - учител

5.Красимира Младенова - домакин

6.Янка Живкова - пом.възпитател

7.Галина Методиева - пом.възпитател

8.Даниела Пенчева - пом.възпитател

9.Валерия Кольова - пом.възпитател

10.Иванка Еленкова - готвач

11.Теменужка Ценова - мед.сестра ДЯ

12.Ивелина Каменова - мед.сестра ДЯ

Екипа на детската градина са млади амбициозни хора,силно мотивирани, отдадени на работата с деца.

Ние не се предаваме пред трудности, стараем се да се усъвършенстваме във всичко, в това което умеем – за да даваме все повече и повече на нашето бъдеще „ДЕЦАТА”

Днес в ДГ „Вълшебен свят”, работи педагогически екип от високо квалифицирани учители с висше образование, които създават всички необходими условия за:

- Развитие на емоционално- волевата сфера

- Формиране сферата на интересите и мотивите на поведение

- Цялостно изграждане на детската личност

Във връзка с Новия закон за Предучилищното и училищното образование от 01.08.2016г.,ОДЗ „Вълшебен свят”се преименува в ДГ „Вълшебен свят”.


НАШАТА МИСИЯ: „Да поставим основите в личностното развитие на подрастващите, като бъдещи граждани на Европа”.

Ние педагозите сме хората,които ръководим детското развитие, възпитаваме и обучаваме. Но за да можем да се справим с всичко – ние първо трябва да изградим себе си като личности – достойни за

тази цел, да знаем какво можем, искаме и да постигаме своите цели, но не с цената на всичко и на всеки. Да предадем на децата нашите знания, опит, умения.

ПОРТФОЛИО – УЧИТЕЛИ В ДГ „ВЪЛШЕБЕН СВЯТ”ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ:

1. ИЛИЯНА ЕМИЛОВА ТРАЙКОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА СТЕФАНОВА - ЧЛЕН

3. АСЯ ДИМИТРОВА АЕКСАНДРОВА - ЧЛЕН

4. КАМЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА ЦВЕТАНОВА - ЧЛЕН

5. СТЕФКА БОРИСОВА НИКОЛОВА - ЧЛЕН


ГРУПИТЕ В ДГ „Вълшебен свят”:

Яслена  група - от 1г.до 3г. -  „КАЛИНКИ”

I и II смесена група - 3-4г. и 4-5г. - „СЛЪНЧИЦЕ”

Подготвителна група - 5-6г. - „МЕЧО ПУХ”

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси