Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 1 - 2018 - СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
24.02.2018
24-02-2018 - АОП СТАНОВИЩЕ ЧЛ.229а; АОП СТАНОВИЩЕ ЧЛ.232

24-02-2018 - РЕШЕНИЕ

24-02-2018 - ОБЯВЛЕНИЕ

24-02-2018 - ДОКУМЕНТАЦИЯ

04-04-2018 - ПРОТОКОЛ 1

04-04-2018 - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 11.04.2018 г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.

11-04-2018 - ПРОТОКОЛ 2

16-04-2018 - ДОКЛАД

16-04-2018 - РЕШЕНИЕ

02-05-2018 - ДОГОВОР ПО2

13-07-2018 - Обявление за възложена поръчка
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси