БЮДЖЕТ
ОТЧЕТИ 2018г.
20.02.2018
20-02-2018г. - М.ЯНУАРИ 2018г.


20-03-2018г. - М.ФЕВРУАРИ 2018г.


24-04-2018г. - М.МАРТ 2018г.


30-04-2018г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.


22-05-2018г. - М.АПРИЛ 2018г.


18-06-2018г. - М.МАЙ 2018г.

-----------------------------------
приложение 30.06.2018 - ГФО 2017г.

М.ЮНИ 2018г.


27-07-2018г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.


14-08-2018г. - М.ЮЛИ 2018г.


19-09-2018г. - М.АВГУСТ 2018г.


31-10-2018г. - М.СЕПТЕМВРИ 2018г.


31-10-2018г. - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.


29-11-2018г. - М.ОКТОМВРИ 2018г.


27-12-2018г. - М.НОЕМВРИ 2018г.


31-12-2019г. - М.ДЕКЕМВРИ 2018г.


ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси