Профил на купувача
ПК - 3 - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации за изпълнение на СМР относно проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” - сградата на кметството в с.Охрид, Община Бойчиновци.
28.06.2018
Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации за изпълнение на СМР относно проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” - сградата на кметството в с.Охрид, Община Бойчиновци.

28.06.2018г. - ОБЯВА

28.06.2018г. - ОФЕРТА

28.06.2018г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ - КС

06.07.2018г. - ПРОТОКОЛ

10.07.2018г. - РЕШЕНИЕ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси