Наредби
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
05.12.2018
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси