Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 1 - 2019 - „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
01.04.2019
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“

12.04.2019г. - РЕШЕНИЕ

12.04.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

12.04.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

12.04.2019г. - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

19.04.2019г. - КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 1
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси