Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 1 - 2019 - „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
01.04.2019
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“

12.04.2019г. - РЕШЕНИЕ

12.04.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

12.04.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

12.04.2019г. - ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

19.04.2019г. - КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 1

03.05.2019г. - КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 2

03.05.2019г. - КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 3

03.05.2019г. - КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 4

03.05.2019г. - РАЗЯСНЕНИЕ

03.05.2019г. - РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

20.05.2019г. - КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 5

20.05.2019г. - РАЗЯСНЕНИЕ

20.06.2019г. - ПРОТОКОЛ 1
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси