Други документи
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
03.04.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси