Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2 - 2019 - „УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
21.06.2019
21.06.2019г. - РЕШЕНИЕ

21.06.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

21.06.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.07.2019г. - ЗАПИТВАНЕ

12.07.2019г. - ОТГОВОР


Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси