Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 7 - 2019 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД БОЙЧИНОВЦИ, СЕЛО ЛЕХЧЕВО, СЕЛО ВЛАДИМИРОВО, СЕЛО МЪРЧЕВО И СЕЛО КОБИЛЯК, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ”
12.08.2019
12.08.2019г. - РЕШЕНИЕ

12.08.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

12.08.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси