Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 8 - 2019 - „Предоставяне на Консултантски услуги при управление на проекти за: Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа и Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване“
12.08.2019
12.08.2019г. - РЕШЕНИЕ

12.08.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

12.08.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси