Новини
Заповед №636/03.10.2019г. относно определяне на районите, в които през 2020 година Община Бойчиновци организира услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци до Регионално депо Монтана, периодичност на сметосъбирането и извозването на отпадъците и поддържане на чистотата на тротоарите, площадите, парковете и други територии предназначени за обществено ползване
04.10.2019
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси