Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 10 - 2019 - „Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж - гр. Бойчиновци, Дом за стари хора - с. Владимирово, ДГ „Звънче” - гр. Бойчиновци, ДГ „Вълшебен свят” - с. Владимирово, ДГ „Щастливо детство” - с. Мадан, ДГ „Зора”- с. Мърчево, ДГ „Щурче” - с. Портитовци и ДГ Звездица - с. Лехчево-2019”
25.10.2019
25.10.2019г. - РЕШЕНИЕ

25.10.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

25.10.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

15.11.2019г. - ПРОТОКОЛ 1

15.11.2019г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 20.11.2019г. от 10:00 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

20.11.2019г. - ПРОТОКОЛ 2

20.11.2019г. - РЕШЕНИЕ

03.12.2019г. - ДОГОВОР

19.12.2019г. - Обявление за възложена поръчка

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси