Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2017 г.
02.03.2018
Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2017 г.

Отчет на общински план за младежта за 2017 г. на община Бойчиновци
02.03.2018
Отчет на общински план за младежта за 2017 г. на община Бойчиновци

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнение на програмата за управление на община Бойчиновци за 2017 година
02.03.2018
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнение на програмата за управление на община Бойчиновци за 2017 година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
02.03.2018
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2017 ГОДИНА
02.03.2018
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 2017 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 ГОДИНА
02.03.2018
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 ГОДИНА

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси