ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 2 - 2017 - „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
13.04.2017
РЕШЕНИЕОБЯВЛЕНИЕДОКУМЕНТАЦИЯЗАПИТВАНЕ 1РАЗЯСНЕНИЕ 1ЗАПИТВАНЕ 2РАЗЯСНЕНИЕ 2ЗАПИТВАНЕ 3 РАЗЯСНЕНИЕ 3ЗАПИТВАНЕ 4РАЗЯСНЕНИЕ 4Информация при производство по обжалванеСЪОБЩЕНИЕ !!!

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №1 - 2017 - „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
21.03.2017
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №1 - 2017 - „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“РЕШЕНИЕОБЯВЛЕНИЕДОКУМЕНТАЦИЯ23-03-2017 - РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕОбявление за възложена поръчка

Обява за събиране на оферти
10.03.2017
Изпълнение на СМР за: „Площадка за фитнес на открито”, „Площадка за безопасност на движението”, „Площадка за скок на дължина и гимнастика, тенис корт” явяващи се част от проект: „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Лехчево община Бойчиновци”.ОБЯВАОФЕРТАТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯПРОТОКОЛДОКЛАДРЕШЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА -ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
11.11.2016
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ  - ПЪТ VRC 1067 / III-101, Криводол - Бойчиновци/ Ракево - Добруша - Градешница - Граница общ. (Криводол-Бойчиновци) - Громшин /III-101/ от км 13+800.00 до км 17+600 РЕШЕНИЕОБЯВЛЕНИЕДОКУМЕНТАЦИЯРЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯЗАПИТВАНЕ 1РАЗЯСНЕНИЕ 1ЗАПИТВАНЕ 2РАЗЯСНЕНИЕ 2ПРОТОКОЛ 1ПРОТОКОЛ 2РЕШЕНИЕОбявление за възложена поръчка

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ (СОУ „ Св. Св. Кирил и Методи” с. Лехчево)
20.09.2016
Обява за събиране на оферти с предмет: „Обзавеждане и оборудване към Проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – СОУ „ Св. Св. Кирил и Методи” с. Лехчево, общ. Бойчиновци„ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАПРОТОКОЛДОКЛАДРЕШЕНИЕ

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ /с.МАДАН/
13.09.2016
„Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на читалищна сграда” на Народно Читалище „Гоцо Николов-1960” с.МаданЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТАТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси