Новини

ЗАПОВЕД № РД-12-105 на РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА ОТНОСНО ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
20.07.2018
ЗАПОВЕД № РД-12-105

Образец на обява за среща за обществено обсъждане
12.07.2018

Планирани прекъсвания на електрозахранването
04.07.2018
За повече информация тук.

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК - ПИ №080031, землище в с. Мърчево, общ. Бойчиновци
22.06.2018

ОБЯВА! Община Бойчиновци обявява свободни работни места за формиране на екип от специалисти в изпълнение на проект „Подкрепа за изграждане на приобщаваща среда в детска градина „Звездица“ с.Лехчево, общ.Бойчиновци”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ от УНИЦЕФ
18.06.2018
Община Бойчиновци в изпълнение на проект „Подкрепа за изграждане на приобщаваща среда в детска градина „Звездица“ с.Лехчево, общ.Бойчиновци”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ от УНИЦЕФ обявява свободни работни места за формиране на екип от специалисти

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 11юни – 15 юни2018 г.включително
08.06.2018
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 11юни – 15 юни2018 г.включително

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси