Новини

ПРИЕТ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ КЪМ 31.12.2018г.
03.09.2019
ПРИЕТ ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ КЪМ 31.12.2018г.

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019г.
29.08.2019

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за изготвен ,,ПУП-ПРЗ” /Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване/ с обхват: УПИ VIII-69,72, кв. 15А по плана на с. Громшин, Община Бойчиновци
29.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомяваме за изготвен ,,ПУП-ПРЗ” /Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване/ с обхват: УПИ VIII-69,72, кв. 15А по плана на с. Громшин, Община Бойчиновци

Експерти на ТП на НОИ – Монтана ще посетят община БОЙЧИНОВЦИ, за консултиране гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията
27.08.2019
СЪОБЩЕНИЕ от Териториално поделение на НОИ – гр.МонтанаУведомяваме Ви, че на 02.09.2019 г. от 10:00 до 12:00 часа експерти на ТП на НОИ – Монтана ще посетят община БОЙЧИНОВЦИ, за консултиране гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията, във връзка с прилагането на Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр.35 от 30.04.2019 г.За изчисляване на по-благоприятния прогнозен индивидуален коефициентна лицата, на които им предстои пенсиониране, е необходимо да носят лична карта и документи за брутното трудово възнаграждение за 3 последователни години от последните 15 преди 1 януари 1997 г....

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 27.10.2019 ГОДИНА
21.08.2019
СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 27.10.2019 ГОДИНА1. КМЕТСТВО СЕЛО ВЛАДИМИРОВО 2. КМЕТСТВО СЕЛО МЪРЧЕВО 3. КМЕТСТВО СЕЛО МАДАН 4. КМЕТСТВО СЕЛО ЕРДЕН5. КМЕТСТВО СЕЛО ПОРТИТОВЦИ6. КМЕТСТВО СЕЛО ЛЕХЧЕВО 7. КМЕТСТВО СЕЛО ГРОМШИН

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ФИРМА "БОБИ ЛВ" ЕООД
21.08.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ФИРМА "БОБИ ЛВ" ЕООД

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси