Новини

ОБЯВА на основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне
24.04.2017
ОБЯВА на основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравянеи начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности

"По пътя на Ботевата чета"
24.04.2017
РЕГЛАМЕНТ за провеждане на 71-ви Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица (27 май - 02 юни 2017г.)

ОБЯВЛЕНИЕ на Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията
12.04.2017
ОБЯВЛЕНИЕ на Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява Разрешение на „ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ”ООД, чрез управителя Ивайло Ангелов Йотов, да възложи изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/

Празник на КУКУВИЦАТА, НЧ "Просвета - 1921" с.Охрид
10.04.2017
Празник на КУКУВИЦАТА, НЧ "Просвета - 1921" с.Охрид, 07.04.2017г.

Празничен ВЕЛИКДЕНСКИ концерт 2017
07.04.2017
Празничен ВЕЛИКДЕНСКИ концерт, салона на НЧ "Нов живот - 1900", с.Владимирово (07.04.2017г.)

ОБЯВЛЕНИЕ на дирекция "СИПОСУТ", във връзка с чл.61, ал.3 от АПК за изготвен "ПУП-ПЗ"
06.04.2017
УПИ ІV, КВ.10 по плана на с.КОБИЛЯК, общ.Бойчиновци

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси