Новини

ПРИЕМНА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
14.11.2019
ДАТА: 15.11.2019ЧАС: 11:00чЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ЩЕ ПОЛОЖАТ КЛЕТВА НА 13.11.2019 Г.
11.11.2019
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА СВИКВА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В  БОЙЧИНОВЦИ На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията , чл. 23,ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)  и Решенията на Общинска избирателна комисия Бойчиновци за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства,  областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев със своя Заповед №РД-18-79 от 08.11.2019г. свиква първо заседание на новоизбрания Общински съвет, което ще се проведе на 13.11.2019 г. (сряда), от 13.00 ч.в Културен дом гр. Бойчиновци при следния ДНЕВЕН РЕД: Полагане на клетва и подписване на клетвен лист...

Заповед № РД-12-118 от 01.11.2019г. на Регионална дирекция по горите гр.Берковица относно Африканска чума по свинете
05.11.2019
Заповед № РД-12-118 от 01.11.2019г. на Регионална дирекция по горите гр.Берковица относно Африканска чума по свинете

Съобщение на Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция "Дунавски район" съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите
05.11.2019
Съобщение на Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция "Дунавски район" съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ДЕЙНОСТИ „Подкрепа на ученици от ромски произход за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование” и „Провеждане на консултации и допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от 5 -ти до 8-ми клас”
04.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ДЕЙНОСТИ „Подкрепа на ученици от ромски произход за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование” и „Провеждане на консултации и допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от 5 -ти до 8-ми клас”ЗАЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "ДОЙЧЕ ГРУП" ЕООД - "Изграждане на площадка за съхранение на отпадъци с кодове 16 01 17 и 20 01 40", с.Мърчево, общ.Бойчиновци
01.11.2019
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "ДОЙЧЕ ГРУП" ЕООД - "Изграждане на площадка за съхранение на отпадъци с кодове 16 01 17 и 20 01 40", с.Мърчево, общ.Бойчиновци

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси