Новини

ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности в 68 бригада Специални сили.
25.09.2018
ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности в 68 бригада Специални сили.

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ СЪВМЕСТНО СЪС СДРУЖЕНИЕ ” ПЛАТФОРМА АГОРА – АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОБЩНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И АЛТЕРНАТИВА”, ПОДПИСАХА ДОГОВОР В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ АКТИВНИ ОБЩНОСТИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОМЯНА”.
21.09.2018
ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ СЪВМЕСТНО СЪС СДРУЖЕНИЕ ” ПЛАТФОРМА АГОРА – АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОБЩНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И АЛТЕРНАТИВА”, ПОДПИСАХА ДОГОВОР В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ АКТИВНИ ОБЩНОСТИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОМЯНА”.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6,4,1
21.09.2018
ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ ОТ 07 ДЕКЕМВРИ 2018Г. Е ОТВОРЕН "ПРОЗОРЕЦ" ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6,4,1 "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ РАЙОНИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г. ПО НАПРАВЛЕНИЯТА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ЗАНАЯТИ. ПОДМЯРКАТА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБЩИНИ В СЕЛСКИ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ.

ОБЯВА на Военно окръжие ІІ степен - Монтана за вакантни длъжности в Сухопътни войски.
31.08.2018

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018г.
24.08.2018

ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.61, ал.3 от АПК - ПИ №080031, землище в с. Мърчево, общ. Бойчиновци
23.08.2018

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси