Новини

ВАЖНО!!! СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КАДАСТРАЛНА КАРТА
27.07.2017

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2017г.
27.07.2017

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за 6 (шест) вакантни длъжности за офицери във Военновъздушните сили, за приемане на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.
24.07.2017

О Б Я В А Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за военна служба
10.07.2017
ОБЯВА 519 и 543ОБЯВА 538 и 556

ОБЯВЛЕНИЕ. Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № 06-30 от 08.06.2017г.- уведомление за издадена Заповед №316/08.06.2017г. на кмета на община Бойчиновци за одобряване на проект за изменение на „ПУП-ПР”, за УПИIV, пл. №90, кв. 10, по плана на с. Кобиляк, община Бойчиновци.
06.07.2017
ОБЯВЛЕНИЕ.       Във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, по повод съобщение изх. № 06-30 от 08.06.2017г.- уведомление за издадена Заповед №316/08.06.2017г. на кмета на община Бойчиновци за одобряване на проект за изменение на „ПУП-ПР”, за УПИIV, пл. №90, кв. 10, по плана на с. Кобиляк, община Бойчиновци.

ОБЯВЛЕНИЕ от Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява Р Е Ш Е Н И Е № 252, протокол № 23/28.06.2017г.
05.07.2017

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси