Други документи

ОБЯВЛЕНИЕ на Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Разрешаване на Иван Ганов Цеков, да възложи изработването проект за Подробен устройствен план
05.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ на Общински съвет Бойчиновци, на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Разрешаване на Иван Ганов Цеков, да възложи изработването проект за Подробен устройствен план

ПРОГРАМА за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Бойчиновци
05.11.2018
ПРОГРАМА за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Бойчиновци

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година
03.10.2018
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ (2018 – 2020 г.)
10.09.2018
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ (2018 – 2020 г.)

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година (Приет с Решение № 383, протокол № 39/25.07.2018г)
31.07.2018
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година (Приет с Решение № 383, протокол № 39/25.07.2018г)

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси