БЮДЖЕТ

ОТЧЕТИ 2017г.
28.02.2017
М.ЯНУАРИ 2017г.М.ФЕВРУАРИ 2017г.М.МАРТ 2017г.ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.М.АПРИЛ 2017г.М.МАЙ 2017г.М.ЮНИ 2017г.ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.М.ЮЛИ 2017г.М.АВГУСТ 2017г.М.СЕПТЕМВРИ 2017г.ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.М.ОКТОМВРИ 2017г.М.НОЕМВРИ 2017г.М.ДЕКЕМВРИ 2017г.ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.

БЮДЖЕТ 2017
07.02.2017
РЕШЕНИЕ №177 НА ОБС БОЙЧИНОВЦИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА

Отчет на общинския бюджет към 31.12.2015г.
10.07.2016

ОТЧЕТИ 2016г.
13.04.2016
М.ЯНУАРИ 2016г.М.ФЕВРУАРИ 2016г.М.МАРТ 2016г.ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016г.М.АПРИЛ 2016г.М.МАЙ 2016г.М.ЮНИ 2016г.ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016г.М.ЮЛИ 2016г.М.АВГУСТ 2016г.М.СЕПТЕМВРИ 2016г.ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016г.М.ОКТОМВРИ 2016г.М.НОЕМВРИ 2016г.М.ДЕКЕМВРИ 2016г.ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016г.

ОТЧЕТИ 2015г.
22.02.2016
М.ЯНУАРИ 2015г.Сборен отчет за касово изпълнение на бюджетаСборен отчет за СЕС на бенефициенти на КСФ към НФСборен отчет за касово изпълнение по сметки за чужди средстваСборен отчет за СЕС на бенефициенти на РА към ДФЗОУ ВладимировоОУ МаданОДЗ ЛехчевоСОУ Лехчево------------------------------------------------------------------------------М.ФЕВРУАРИ 2015г.Сборен отчет за касово изпълнение на бюджетаСборен отчет за СЕС на бенефициенти на КСФ към НФСборен отчет за касово изпълнение по сметки за чужди средстваСборен отчет за СЕС на бенефициенти на РА към ДФЗОУ ВладимировоОУ МаданОДЗ ЛехчевоСОУ Лехчево------------------------------------------------------------------------------М.МАРТ 2015г.Сборен отчет за касово изпълнение на бюджетаСборен отчет за СЕС на бенефициенти на КСФ към НФСборен отчет за касово изпълнение по сметки за...

БЮДЖЕТ 2016
05.02.2016
ОБЯВА БЮДЖЕТДОКУМЕНТАЦИЯ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси