БЮДЖЕТ

ОТЧЕТИ 2018г.
20.02.2018
20-02-2018г. - М.ЯНУАРИ 2018г.20-03-2018г. - М.ФЕВРУАРИ 2018г.24-04-2018г. - М.МАРТ 2018г.30-04-2018г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.22-05-2018г. - М.АПРИЛ 2018г.18-06-2018г. - М.МАЙ 2018г.-----------------------------------приложение 30.06.2018М.ЮНИ 2018г.ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.М.ЮЛИ 2018г.М.АВГУСТ 2018г.М.СЕПТЕМВРИ 2018г.ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.М.ОКТОМВРИ 2018г.М.НОЕМВРИ 2018г.М.ДЕКЕМВРИ 2018г.ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018г.

БЮДЖЕТ 2018
08.02.2018
ОБЯВА относно публикуване на Бюджета на община Бойчиновци за 2018 година, приет с решение № 320 на протокол № 32 от 31.01.2018 година.РЕШЕНИЕ №320, Протокол № 32/31.01.2018 г. НА ОБС БОЙЧИНОВЦИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНАБЮДЖЕТ 2018, ПРИЕТ с решение № 320 на протокол № 32 от 31.01.2018 година.

Публично обсъждане на бюджет 2018 г.
29.12.2017
Публично обсъждане на бюджет 2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА 2016г.
22.08.2017
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА 2016г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕН
30.06.2017
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
09.06.2017
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС С ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРОЦЕСИТЕ И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЗВЕНА

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси