БЮДЖЕТ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА 2016г.
22.08.2017
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ЗА 2016г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕН
30.06.2017
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕН

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
09.06.2017
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС С ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРОЦЕСИТЕ И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ЗВЕНА

ОТЧЕТИ 2017г.
28.02.2017
М.ЯНУАРИ 2017г.М.ФЕВРУАРИ 2017г.М.МАРТ 2017г.ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.М.АПРИЛ 2017г.М.МАЙ 2017г.-----------------------------------приложение 30.06.2017М.ЮНИ 2017г.ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.М.ЮЛИ 2017г.М.АВГУСТ 2017г.М.СЕПТЕМВРИ 2017г.ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.М.ОКТОМВРИ 2017г.М.НОЕМВРИ 2017г.М.ДЕКЕМВРИ 2017г.ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017г.

БЮДЖЕТ 2017
07.02.2017
РЕШЕНИЕ №177 НА ОБС БОЙЧИНОВЦИ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА

Отчет на общинския бюджет към 31.12.2015г.
10.07.2016

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси