Декларации по ЗПУКИ
Декларации по Чл. 12, т.1 и във връзка с Чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - служители

Декларации по Чл. 12, т.1 и във връзка с Чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - съветници

Декларации по Чл. 12, т.1 и във връзка с Чл.5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - допълнение


Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - съветници

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2009г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2011г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2012г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2013г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2014г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2015г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2016г.

Декларации по Чл. 12, т.2 и във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2017г.

Декларации по Чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2018г.

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ


Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси