Профил на купувача
ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ЧАСТ ОБОРУДВАНЕ (СОУ „ Св. Св. Кирил и Методи” с. Лехчево)
20.09.2016
Обява за събиране на оферти с предмет: „Обзавеждане и оборудване към Проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – СОУ „ Св. Св. Кирил и Методи” с. Лехчево, общ. Бойчиновци„ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ПРОТОКОЛ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси