Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 6 - 2019 - Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
31.07.2019
31.07.2019г. - РЕШЕНИЕ

31.07.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ

31.07.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ

31.07.2019г. - ПРЕПРАТКА КЪМ ПРОЦЕДУРАТА ЗА СМР, КЪДЕТО Е КАЧЕНА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

16.08.2019г. - ЗАПИТВАНЕ

"Във връзка с изготвяне на Предложение за изпълнение на поръчката към ТП е необходимо да бъдем информирани за категорията на петте улици във Владимирово, Лехчево и Мадан с оглед на вида документи необходими за съставяне съгласно Наредба 3.

В приложената документация не открихме такава информация

Моля това да бъде уточнено от Вас или да публикувате копия от разрешенията за строеж
"

16.08.2019г. - ОТГОВОР
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси