Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 11 - 2019 - „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
11.12.2019
11.12.2019г.  РЕШЕНИЕ
11.12.2019г.  ОБЯВЛЕНИЕ
11.12.2019г.  ДОКУМЕНТАЦИЯ
11.12.2019г.  ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси