Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 11 - 2019 - „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
11.12.2019

11.12.2019г.  РЕШЕНИЕ

11.12.2019г.  ОБЯВЛЕНИЕ

11.12.2019г.  ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.12.2019г.  ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

28.01.2020г.  Протокол-1

02.03.2020г. - В съответствие с изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на участниците в ОП ще се извърши на 06.03.2020г. от 10:30 в сградата на общинска администрация Бойчиновци. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

11.03.2020г. Протокол - 2

11.03.2020г. Протокол - 3

11.03.2020г. Протокол - окончателен

11.03.2020г. Решение
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси