Други документи
С П И С Ъ К НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ СЪГЛАСНО ЧЛ.42, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.3, АЛ.1 ОТ НРУРОБЖ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
06.02.2020
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси