Транспорт
Пътната мрежа в общината осигурява връзките на национално, регионално и локално равнище.

На територията на общината са изградени и функционират 73.9 км пътища, които по класове са:
- третокласна пътна мрежа - 53.5 км
- общинска пътна мрежа - 20.4 км

Обслужването на населението се осъществява от железопътен и автобусен транспорт.

Град Бойчиновци е важен железопътен възел в района, свързващ общината и областния център с гр.Видин и гр.София.Пет от населените места – Бойчиновци, Мърчево, Охрид, Пали лула и Ерден са обхванати от жп мрежата.

Автобусният транспорт се осигурява по утвърдената Областна транспортна схема от “Автобусен транспорт” ООД Монтана и ЕТ “Елит-експрес – Стефан Стефанов” Монтана.

28-02-2017г. - Договор Д-22 и приложение

14-03-2018г. - Договор Д-32 и приложение

14-03-2019г. - Договор Д-32 и приложение
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси