Програми

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №471
03.04.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №471

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №466
03.04.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година - решение №466

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година
07.02.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2019 година

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година
02.01.2019
ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 година

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси