Търгове
26.05.2020г.
ОБЯВА и Заповед №197/19.05.2020г. относно Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост.
Приложения
Приложения за втори търг.

15.04.2019г.
ОБЯВА и Заповед №228/10.04.2019г. относно Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот  - частна общинска собственост

24.04.2018г.
ОБЯВА относно Процедура по провеждане на ПОВТОРЕН публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост с начин на трайно ползване “НИВА”, находящи се в землищата на населените места на община Бойчиновци на 02.05.2018г. (вкл. приложения)

11.04.2018г.
ОБЯВА относно Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост с начин на трайно ползване “НИВА”, находящи се в землищата на населените места на община Бойчиновци на 24.04.2018г. (вкл. приложения)

05.09.2017г.
Заповед №458

06.07.2017г.
Заповед №377

14.03.2017г.
ОБЯВА относно провеждане на публичен търг на 04.04.2017г.

16.01.2017г.
ОБЯВА относно провеждане на публичен търг на 07.02.2017г.

22.06.2016г.
ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОТКРИВА Процедура по провеждане на публичен търг на 08.07.2016г. от 13:30ч. с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост с начин на трайно ползване “НИВА”, находящи се в землищата на населените места на община Бойчиновци

10.04.2016г.
ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОТКРИВА Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - частна общинска собственост с начин на трайно ползване “НИВА”, находящи се в землищата на населените места на община Бойчиновци

ПРИЛОЖЕНИЕ ПОВТОРЕН ТЪРГ - 05.05.2016г.

Приложения (от 1 до 13 вкл.)

30.03.2016г.
ЗАПОВЕД за откриване на търг
ОБЯВА за публичен търг на 13.04.2016г.

27.01.2012г.
ОБЯВА за публичен търг на 07.02.2012 г.

10.04.2012г.
ОБЯВА за публичен търг на 27.04.2012 г. за отдаване под наем на места 8 и 9 в кв.48 по плана на гр.Бойчиновци

12.04.2012г.
П О К А Н А за представяне на оферта относно принудително изпълнение на Заповед №375/02.09.2009 г. на кмета на Община Бойчиновци за събаряне на застрашена от самосрутване паянтова жилищна сграда

16.05.2012г.
Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м. търговска и складова площ в с.Мадан, общ.Бойчиновци

14.06.2012г.
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА 25.06.2012 Г. ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

28.08.2014г.
ОБЩИНА  БОЙЧИНОВЦИ ОБЯВЯВА Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост насрочен за 11.09.2014г.

28.08.2014г.
ОБЯВА за провеждане на процедура „Търг с явно наддаване за добив и продажба на тополова дървесина, общинска собственост" на дата 16.09.2014г.
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси