Администрация в кметства
Администрация в кметствата1. Кметство с.Ерден
- Ст. специалист "Административно обслужване" - Веселина Владимирова Петкова

2. Кметство с.Портитовци
- Специалист "Административно обслужване - Десислава Ангелова Евтимова

3. Кметство с.Мърчево
- Ст. специалист "Административно обслужване" - Силвия Димитрова Павлова

4. Кметство с.Владимирово
- Ст. специалист "Бюджет и финанси" - Цветана Видолова Илиева
- Ст.специалист "Административно обслужване" - Федя Кирилова Фердинандова

5. Кметство с.Мадан
- Ст. специалист "Бюджет и финанси" - Добринка Кирилова Иванова (тел.09513-6160)
- Ст. специалист "Административно обслужване" - Соня Борисова Георгиева (тел.09513-6260)

6. Кметство с.Лехчево
- Ст. специалист "Административно обслужване" - Цветелина Тодорова Борисова

7.Кметство с.Громшин
- Ст. специалист "Административно обслужване" - Иван Тодоров Иванов (тел.09554-9243)

8.Кметство с.Бели брод
- Специалист "Административно обслужване" - Веселина Ефтимова Николова

9.Кметство с.Кобиляк
- Специалист "Административно обслужване" - Патриция Добринова Христова
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси