ДГ "ЗВЕЗДИЦА" с.Лехчево

КОНТАКТИ
27.06.2017

СЪОБЩЕНИЯ
27.06.2017

ЗА РОДИТЕЛИ
27.06.2017
Административни услугиИнфо 136 - детска градина-2Инфо 138 - приемане и преместванеИнфо 141 - дипломаИнфо 143 - валидиранеИнфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2Инфо 149 - проверка способности-1Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI класИнфо 153 - дубликатиИнфо 154 - удостов. проф. обучение и СПКИнфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.Инфо 156 - европейско прил дипл. СОИнфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

НОВИНИ
27.06.2017
28.05.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”26.06.2019г. - Заповед №291/17.06.2019г за определяне на изпълнител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020г.

ДОКУМЕНТИ
27.06.2017

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
27.06.2017
ИСТОРИЯПрез далечната 1945 година в село Лехчево e открита забавачница за занимаване на децата от предучилищна възраст,два до три месеца през летния сезон,а през есента на 1964г. в Лехчево се открива зимна детска градина,която действа през целия период на учебната година. Така през годините детска градина била сезонна.През 1962 г. официално се открива целодневна детска градина, която работи през цялата година първоначално с две групи. Нейното име било ЦДГ ,,Валентина Терешкова,,. Записани били около 80 деца.През 1998г.ЦДГ,, Валентина Терешкова” бива преименувана на ЦДГ,,Звездица”.През 2004 ЦДГ се преобразува на ОДЗ - Обединено детско заведение, за деца от 10 месеца до 7...

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси