ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
15.12.2014
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИЛАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
04.12.2014
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси