ДГ "ЩУРЧЕ" с.Портитовци


19.10.2020
Директор-Виолета Лазарова              Учител: Юлия Георгиева              Пом. възпитател/домакин : Албена Руменова              Хигиенист: Мариана Христова              Готвач: Вероника Найденова

19.10.2020
Председател: Силвана Денкова Членове: 1.Ваня Симеонова                    2.Ася Кирилова                    3.Иван Йосифов                    4.Лора Ихтиандърова


19.10.2020
П Л А Н ЗА РАБОТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ЩУРЧЕ“, С.ПОРТИТОВЦИ В УСЛОВИЯТА НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ОБУСЛОВЕНА ОТ COVID-19ЕТИЧЕН КОДЕКС

28.05.2019
28.05.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”26.06.2019г. - Заповед №79/17.06.2019г за определяне на изпълнител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020г.

08.02.2019
Административни услугиИнфо 136 - детска градина-2Инфо 138 - приемане и преместванеИнфо 141 - дипломаИнфо 143 - валидиранеИнфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2Инфо 149 - проверка способности-1Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI класИнфо 153 - дубликатиИнфо 154 - удостов. проф. обучение и СПКИнфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.Инфо...

Потърсете в сайта