В и К
В и К

Във всички населени места е изградена водопроводна мрежа


Благоустрояване


Ремонтирани и реконструирани са площадните пространства на гр. Бойчиновци и селата Лехчево, Владимирово, Ерден, Мадан, Мърчево и Громшин.
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси