Новини

Информация относно приема и обработката на заявления от териториалните структури на АСП във връзка с COVID-19
07.08.2020
Информация относно приема и обработката на заявления от териториалните структури на АСП във връзка с COVID-19

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА
05.08.2020
Отмяна на насрочени обществени обсъждания на проекта на ОПРГТ

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2020г.
30.07.2020
МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТБО В ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2020г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение сп предмет: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. ЕРДЕН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ – І-ВИ ЕТАП
24.07.2020

О Б Я В А: Агенцията по заетостта започва консултации на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”
20.07.2020
Агенцията по заетостта започва консултации на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Монтана за периода 20-24.07-2020
17.07.2020
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Монтана за периода 20-24.07-2020

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси