Наредби

Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Бойчиновци
29.06.2020
Н А Р Е Д Б А  

Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТ И ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
29.06.2020
Н А Р Е Д Б А

16.04.2020г. Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
16.04.2020
16.04.2020г. Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ МИНИМАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

28.02.2020г. - Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
28.02.2020
28.02.2020г. - Н А Р Е Д Б А НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
24.01.2020
24.01.2020г. -НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НАТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане с общински жилища
17.05.2019
НАРЕДБА за реда за управление и разпореждане с общински жилища

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси