ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Предоставяне на консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово. с. Охрид и с. Пали лула. община Бойчиновци"
01.04.2020
01.04.2020г. - Запитване за оферти01.04.2020г. - Техническа спецификация01.04.2020г. - Консултация09.04.2020г. - Удължава се срока за приемане на индикативни офери за определяне стойността на ОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово. с. Охрид и с. Пали лула. община Бойчиновци" с 5 (пет) работни дни, поради липс на входирани оферти.

„Упражняване на строителен надзор по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци"
01.04.2020
01.04.2020г. - Запитване за оферти01.04.2020г. - Техническа спецификация01.04.2020г. - Консултация09.04.2020г. - Удължава се срока за приемане на индикативни офери за определяне стойността на ОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци" с 5 (пет) работни дни, поради липс на входирани оферти.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за определяне стойността на ОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци.
31.03.2020
31.03.2020г. - Запитване за оферти31.03.2020г. - Техническа спецификация31.03.2020г. - Ценово предложение31.03.2020г. - КС - КСС08.04.2020г. - Удължава се срока за приемане на индикативни офери за определяне стойността на ОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци" с 5 (пет) работни дни, поради липс на входирани оферти.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за определяне стойността на ОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект„Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“
22.01.2020
22.01.2020г. ПОКАНА22.01.2020г.  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИЯ30.01.2020г. Удължаване05.02.2020g. ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ05.02.2020Г. ПРОТОКОЛ

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ за определяне стойността на ОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
22.01.2020
22.01.2020г. ПОКАНА22.01.2020г.  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИЯ30.01.2020г. Удължаване05.02.2020г. ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ05.02.2020Г. ПРОТОКОЛ

Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж - гр. Бойчиновци, Дом за стари хора - с. Владимирово, ДГ „Звънче” - гр. Бойчиновци, ДГ „Вълшебен свят” - с. Владимирово, ДГ „Щастливо детство” - с. Мадан, ДГ „Зора”- с. Мърчево, ДГ „Щурче” - с. Портитовци и ДГ Звездица - с. Лехчево” - 2019
08.10.2019
08.10.2019г. - ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ08.10.2019г. - ДОКУМЕНТАЦИЯ21.10.2019г. - ОФЕРТА 121.10.2019г. - ОФЕРТА 221.10.2019г. - ПРОТОКОЛ

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси