ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


01.04.2020
01.04.2020г. - Запитване за оферти01.04.2020г. - Техническа спецификация01.04.2020г. - Консултация09.04.2020г. - Удължава се срока за приемане на индикативни офери за определяне стойността на ОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при управление, изпълнение и отчитане на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово. с. Охрид и с. Пали лула. община Бойчиновци" с...

01.04.2020
01.04.2020г. - Запитване за оферти01.04.2020г. - Техническа спецификация01.04.2020г. - Консултация09.04.2020г. - Удължава се срока за приемане на индикативни офери за определяне стойността на ОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци" с 5 (пет) работни дни, поради...

31.03.2020
31.03.2020г. - Запитване за оферти31.03.2020г. - Техническа спецификация31.03.2020г. - Ценово предложение31.03.2020г. - КС - КСС08.04.2020г. - Удължава се срока за приемане на индикативни офери за определяне стойността на ОП с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци" с...
Потърсете в сайта