Конкурси

Дата на публикуване: 17.06.2014 13:15
28.05.2021 г. Класиране на кандидатите

21.05.2021 г. СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ" КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

12.05.2021 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

22.04.2021 г. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФСД И МП"    ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: ЗАЯВЛЕНИЕ; ДЕКЛАРАЦИЯ

07.08.2020г. Конкурсът за началник отдел "Финансово - стопански дейности и местни приходи" е прекратен със заповед на кмета на Община Бойчиновци, поради обстоятелството, че няма нито едно подадено заявление за участие в конкурса. 

24.07.2020г. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ      ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:   ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЕКЛАРАЦИЯ 

16.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ДЕЙНОСТ „ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЗА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН”

07.05.2019г. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ДЕЙНОСТ „ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЗА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е МАЙЧИН”

17.10.2017г. ОБЯВА ОТНОСНО ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС за длъжността ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР за заемане по служебно правоотношение в Общинска администрация - Бойчиновци

29.09.2017г. ОБЯВА ОТНОСНО КОНКУРС За длъжността ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР за заемане по служебно правоотношение в Общинска администрация - Бойчиновци

17.08.2016г. СЪОБЩЕНИЕ относно конкурс за длъжността „Директор” на ОДЗ „Вълшебен свят” с. Владимирово ул.„Владимир П. Минчев” № 69

13.07.2016г. ОБЯВЯВА относно конкурс за длъжността „Директор” на ОДЗ „Вълшебен свят” с. Владимирово ул.„Владимир П. Минчев” № 69

18.06.2014г.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Социално-икономическа политика, Общинска собственост и Устройство на територията" ...тук

05.06.2014г.
На основание чл. 10а , ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал. 1  и ал. 2 от  Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 252/ 03.06.2014. г. на Кмета на Община Бойчиновци ОБЯВЯВЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Директор на Дирекция "Социално-икономическа политика, Общинска собственост и Устройство на територията" ...тук

05.02.2014г.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Социално-икономическа политика, Общинска собственост и Устройство на територията". ...тук

30.08.2012г.
КОНКУРС за възлагане на обществен превоз на пътници по линия от областната транспортна схема

15.02.2012г.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Директор на Дирекция "Социално-икономическа политика, Общинска собственост и Устройство на територията".

13.04.2010г.
МИГ - обява за конкурс

07.04.2010г.
ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция "ИСПУТ"

19.03.2010г.
КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „ Икономическа и социална политика и устройство на територията”

Потърсете в сайта