Конкурси

Дата на публикуване: 17.06.2014 13:15
25.03.2022г. - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА   ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

14.03.2022г. - СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА   ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

14.03.2022г. - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА   ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

21.01.2022 г. - ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ    ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

24.01.2022 г. - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

20.01.2022 г. - СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ "СИПОСУТ"

06.01.2022 г. - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ" КЪМ ДИРЕКЦИЯ СИПОСУТ ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

17.12.2021 г. - ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ    ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЕКЛАРАЦИЯ

20.12.2021 г. - КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

16.12.2021 г. - СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ „ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЕВРОПРОЕКТИ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

06.12.2021 г. - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ЕВРОПРОЕКТИ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

17.11.2021 г. - ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ      ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:   ЗАЯВЛЕНИЕ  ДЕКЛАРАЦИЯ 

28.05.2021 г. Класиране на кандидатите

21.05.2021 г. СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ" КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

12.05.2021 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ" В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЙЧИНОВЦИ

22.04.2021 г. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ФСД И МП"    ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: ЗАЯВЛЕНИЕ; ДЕКЛАРАЦИЯ


Наименование Брой тегления
Класиране на кандидатите.pdf 97 Изтегли документ с име "Класиране на кандидатите.pdf"
Система за определяне на резултатите.pdf 88 Изтегли документ с име "Система за определяне на резултатите.pdf"
списък допуснати кандидати 2022 .pdf 92 Изтегли документ с име "списък допуснати кандидати 2022 .pdf"
Система за определяне на резултатите.pdf 143 Изтегли документ с име "Система за определяне на резултатите.pdf"
Обявление_.pdf 133 Изтегли документ с име "Обявление_.pdf"
списък 2021 началник отдел УТ.pdf 129 Изтегли документ с име "списък 2021 началник отдел УТ.pdf"
Класиране на кандидатите.pdf 141 Изтегли документ с име "Класиране на кандидатите.pdf"
Класиране на кандидатите.pdf 146 Изтегли документ с име "Класиране на кандидатите.pdf"
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.107а от КТ.docx 118 Изтегли документ с име "ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.107а от КТ.docx"
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.91, АЛ.3 АТ КТ.docx 102 Изтегли документ с име "ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.91, АЛ.3 АТ КТ.docx"
заявление.docx 107 Изтегли документ с име "заявление.docx"
обява за конкурс за гл. архитект.pdf 139 Изтегли документ с име "обява за конкурс за гл. архитект.pdf"
Система за определяне на резултатите.pdf 140 Изтегли документ с име "Система за определяне на резултатите.pdf"
spisak_dopusnati.kandidati.2022.pdf 182 Изтегли документ с име "spisak_dopusnati.kandidati.2022.pdf"
Заявление за участие в конкурс1.doc 138 Изтегли документ с име "Заявление за участие в конкурс1.doc"
Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1 от НПКПМДСл..doc 131 Изтегли документ с име "Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1 от НПКПМДСл..doc"
Obqvlenie.pdf 186 Изтегли документ с име "Obqvlenie.pdf"
Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1_.doc 153 Изтегли документ с име "Декларация за участие в конкурс по чл. 17, ал. 3, т. 1_.doc"
Заявление по чл. 17, ал. 2.docx 159 Изтегли документ с име "Заявление по чл. 17, ал. 2.docx"
Класиране на кандидатите.pdf 335 Изтегли документ с име "Класиране на кандидатите.pdf"
система за резултати.pdf 380 Изтегли документ с име "система за резултати.pdf"
списък 2021 началник отдел.pdf 378 Изтегли документ с име "списък 2021 началник отдел.pdf"
Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1 от НПКПМДСЛл..doc 329 Изтегли документ с име "Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1 от НПКПМДСЛл..doc"
Заявление за участие в конкурс.doc 320 Изтегли документ с име "Заявление за участие в конкурс.doc"
Обявление.docx 374 Изтегли документ с име "Обявление.docx"

Потърсете в сайта