АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

Дата на публикуване: 24.08.2018 00:00
21.11.2022г. Протокол за безстопанствени кучета на територията на община Бойчиновци.

08.09.2022г. Заповед за определяне на районите, в които през 2023 година Община Бойчиновци организира услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци до Регионално депо Монтана

08.09.2022г.  Методика за извършване на преброяването на безстопанствените кучета на територията на община Бойчиновци

08.09.2022г. Заповед за състав на комисия, която да извърши преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Бойчиновци

01.09.2021г. - Заповед № 388/01.09.2021 г. за определяне на районите, в които през 2022 г. община Бойчиновци организира услугите по  Събиране и извозване на битовите отпадъци до Регионално депо Монтана

29.06.2021г. - Заповед № 289/29.06.2021 г.

01.06.2021 г. - Заповед № 215/31.05.2021 г.


01.10.2020г. - ЗАПОВЕД № 396/01.10.2020г.

25.01.2020г. - ЗАПОВЕД № 025/25.01.2021г.

24.08.2018г. - ЗАПОВЕД № 525/23.08.2018г.

17.09.2018г. - ЗАПОВЕД № 563/13.09.2018г.

17.09.2018г. - ЗАПОВЕД № 569/14.09.2018г.

05.04.2019г. - ЗАПОВЕД № 181/29.03.2019г.

11.06.2019г. - ЗАПОВЕД № 336/05.06.2019г.Потърсете в сайта