БЮДЖЕТ


16.08.2022
П О К А Н А    за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Бойчиновци за 2021 годинаДОКЛАД,  относно приемане на уточнения годишен план на бюджета за 2021 г., годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г., годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г., годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021...

18.03.2022
18.04.2022г. РЕШЕНИЕ № 260 ОТ ПРОТОКОЛ №45/08.04.2022 Г.18.04.2022г. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2022 - 2024 Г.18.04.2022г. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2023 - 2025 Г.18.04.2022г. БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА.ОбяваАнкетаМатериали за проектобюджет 2022г.

20.01.2022
14.11.2022г. - Отчет КР, м.10.2022 г. 14.11.2022г. - МЕСЕЦ ОКТОМВРИ17.10.2022г. - ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ14.10.2022г. - Отчет КР, м.09.2022 г.14.10.2022г. - МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ12.09.2022г. - Отчет КР, м.08.2022 г.12.09.2022г. -   МЕСЕЦ АВГУСТ10.08.2022г. - Отчет КР, м.07.2022 г.10.08.2022г -  МЕСЕЦ ЮЛИ29.07.2022г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 Г.15.07.2022г. - Отчет КР, м.06.2022 г.15.07.2022г -  МЕСЕЦ ЮНИ13.06.2022г. - Отчет КР, м.05.2022 г.13.06.2022г -  МЕСЕЦ МАЙ11.05.2022г. - Отчет КР, м.04.2022 г.11.05.2022г -  МЕСЕЦ АПРИЛ03.05.2022г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022...

07.09.2021
ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Бойчиновци за 2020 година. ДОКЛАД, относно приемане на уточнения годишен план на бюджета за 2020 г., годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г., годишен отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г., годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. на община Бойчиновци и...

05.03.2021
ОБЯВА, ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕ НА БЮДЖЕТ 2021 Г.РЕШЕНИЕ № 156 ОТ ПРОТОКОЛ №27/26.02.2021 Г.БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2020 - 2023 Г.БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА.ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН КР 2021 г.

11.02.2021
11.02.2021г. - МЕСЕЦ ЯНУАРИ11.03.2021г. - МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ11.03.2021г. - Отчет КР, м.02.2021 г.12.04.2021 г. - МЕСЕЦ МАРТ12.04.2021г. - Отчет КР, м.03.2021 г.28.04.2021 г. - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 Г.12.05.2021 г. - МЕСЕЦ АПРИЛ12.05.2021 г. - Отчет КР, м.04.2021 г.11.06.2021 г. - МЕСЕЦ МАЙ11.06.2021 г. - Отчет КР, м.05.2021 г.09.07.2021 г. - МЕСЕЦ ЮНИ09.07.2021 г. - Отчет КР, м.06.2021 г.11.08.2021 г. - ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г.12.08.2021 г. -...

Потърсете в сайта