ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" с.Мадан29.06.2017
Административни услугиИнфо 136 - детска градина-2Инфо 138 - приемане и преместванеИнфо 141 - дипломаИнфо 143 - валидиранеИнфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2Инфо 149 - проверка способности-1Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI класИнфо 153 - дубликатиИнфо 154 - удостов. проф. обучение и СПКИнфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.Инфо...


29.06.2017
28.05.2019г. - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД” И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”26.06.2019г. - Заповед №31/10.06.2019г за определяне на изпълнител по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020г.


29.06.2017
Детска градина „ Щастливо детство ” - с.Мадан Общ.Бойчиновци, Обл. Монтана, ул.” Георги Димитров ” № 67, e-mail: cdg_madan@abv.bg ИСТОРИЯДетска градина село Мадан е открита на 08.10.1962г. помещавала се е в сградата на читалище „ Гоцо Николов”Директор-Цветанка Йорданова Синьовска и учител Лиляна Станкова ФлороваИмало е 25 деца.От 24.10.1964 до 15.03.1966г. директор е Зорка Стефанова Иванова.От 1966г директор е Виктория Ангелова Маринкова-Синьовска и учител Райна Иванова Крумова.От 01...

Потърсете в сайта