Други документи

Обявление №89 на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
31.08.2020
Обявление №89 на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Отчет за дейността на общински съвет Бойчиновци и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 31.06.2020 г.
31.08.2020
Отчет за дейността на общински съвет  Бойчиновци и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 31.06.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 година
31.07.2020
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 година

Обявление №86 на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
31.07.2020
Обявление №86 на ОбС - Бойчиновци, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.
27.05.2020
Г О Д И Ш Е Н  Д О К Л А Д  ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ/ 2014–2020 Г.

СПРАВКА На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.2 от ЗОС
27.05.2020

Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси