Други документи
ДЪЛГОСРОЧНА ОБЩИНСКA ПРОГРАМА ПО ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОБЩ. БОЙЧИНОВЦИ (ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2030Г.)
06.02.2020

06.02.2020г. - ПРОГРАМА
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси