Други документи
С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 г.
06.02.2020

06.02.2020г. - С Т Р А Т Е Г И Я 
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси