Профил на купувача
На основание чл.182, ал.1 от ЗОП за откриване на процедура за обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
13.02.2020


13.02.2020г. РЕШЕНИЕ

13.02.2020г. ПОКАНА

13.02.2020г. ДОКУМЕНТАЦИЯ

24.02.2020г. ПРОТОКОЛ

25.02.2020Г. ДОКЛАД

31.03.2020Г. ДОГОВОР

07.04.2020г. Обявление за възложена поръчка
Потърсете в сайта
Дежурни ОбА
Местни данъци и такси